Politică de confidenţialitate

Protejare informaţii/date clienţi

 

Ca furnizor de servicii MD-TRADUCERI va avea acces la informaţiile confidenţiale ale BENEFICIARULUI sau ale clienţilor Beneficiarului, care, transmise sau dezvăluite unor terţi, ar putea aduce importante prejudicii Beneficiarului şi/sau clienţilor acestuia.

MD-TRADUCERI promite şi este de acord să protejeze Informaţiile Confidenţiale împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii neautorizate, informaţiile primite fiind clasificate “Secret de Serviciu”.

MD-TRADUCERI promite şi este de acord să nu folosească Informaţiile Confidenţiale, cu excepţia îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Acordurile cu Beneficiarii; şi să nu furnizeze, publice, dezvăluie, transfere sau să folosească în alt mod, direct sau indirect, în orice manieră, Informaţiile Confidenţiale, cu excepţia autorizării exprese a Beneficiarului.

 

Criptare PGP

 

Documentele comunicate pot fi criptate PGP pentru a proteja informaţiile transmise de atacurile informatice.